ДИРЕКТОР Васил Василев


 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"
Жаклин Рафаелова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ
Биляна Петрова
ГЛАВЕН РЕЖИСЬОР
Лилия Абаджиева
РЕЖИСЬОРИ:
Димо Дешев, постановчик - драматичен театър
Милена Мавродинова,
постановчик - куклен театър
Експерт "РЕКЛАМА"
Ивет Костова
ЕКСПЕРТ
"Международно сътрудничество"
Василка Бумбарова
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Борислава Кацарова-Минкова
АРТИСТИЧЕН СЕКРЕТАР
Живка Митева
КАСИЕР
Светлозара Цонкова

ДРАМАТИЧНИ АКТЬОРИ:
Адриан Филипов
Антъни Пенев
Асен Данков
Бориса Сарафова
Васил Асенов
Генадий Николов
Георги Ангелов
Георги Енчев
Георги Кацарски
Диана Ханджиева
Емил Николов
Йоана Кирчева
Камелия Хатиб
Красимира Кузманова
Мариета Калъпова

Мария Йорданова
Надя Новоселска
Нина Илиева

Петьо Кръстев
Сергей Константинов
Теодора Кулева

КУКЛЕНИ АКТЬОРИ:
Анелия Стойнова
Елица Анева
Дориана Василева
Ива Николова
Мариян Стефанов
Яна Иванова


Ръководител
постановъчна част

инж. Тихомир Христов
Помощник-режисьори:

Киро Крачунов
Венцислава Григорова-Павлова
Художник-изпълнител
Емил Янакиев
Осветители:
Юлиян Маринов,
Кирил Иванов
Тон-техници:
Ивайло Антонов
Слави Павлов
Реквизит
Калина Енчева
Павлина Богомилова
Грим и перуки:
Нина Иванова
Театрален гардероб:
Юлия Хаджиева,
Анюта Петрова
Шивачка
Емилия Маринова

Дърводелско ателие
Маргарит Кирилов
Театър-майстор

Светлозар Тодоров
Сценична група
:
Мирослав Цонков
Мирослав Радев,
Стефан Начев,
Тошко Вълчев,
Коци Георгиев
Стефан Начев,
техник - поддръжка сграда и машини
Бюро "Организация и реклама"
Мария Цочкова,
Ваня Радовeнска
Елка Атанасова
Касиер-билетопродавач

Росица Ангелова
Шофьор
Латин Петров
Чистачки
Веселка Меченска
Оля Георгиева

ДРАМАТИЧНИ АКТЬОРИ

Адриан ФИЛИПОВ
Антъни ПЕНЕВ
Асен ДАНКОВ
Бориса САРАФОВА
Васил АСЕНОВ
Генадий НИКОЛОВ
Георги АНГЕЛОВ
Георги ЕНЧЕВ
Георги КАЦАРСКИ
Диана Ханджиева
Емил НИКОЛОВ
Йоана КИРЧЕВА
Камелия ХАТИБ
Красимира КУЗМАНОВА
Мариета КАЛЪПОВА
Мария ЙОРДАНОВА
Надя НОВОСЕЛСКА
Нина ИЛИЕВА
Петьо КРЪСТЕВ
Сергей КОНСТАНТИНОВ
Теодора КУЛЕВА

 

КУКЛЕНИ АКТЬОРИ

 

Анелия СТОЙНОВА

Дориана ВАСИЛЕВА
Елица АНЕВА
Ива НИКОЛОВА
Мариян СТЕФАНОВ
Николай СТАНЕВ


Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, 2017