Име: Жаклин Рафаелова
Длъжност: експерт по маркетинг
Образование висше, филология, менизжмънт и маркетинг
 
  • Родена на 19.07.1967 г. в гр.Плевен.
  • Образование - Руска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" /1991 г./, Международни отношения в УНСС /1998 г./, курсове по Теория и практика на маркетинга в изкуството и по Театрален мениджмънт и маркетинг към Посолството на Кралство Холандия /2001 г./. Омъжена, с едно дете. От 2000 г. работи в ДКТ "Иван Радоев " - Плевен.
  • Автор на редица маркетингови проучвания на зрителската аудитория в различни градове в страната.
  • Преводач от руски език. Специализира се в превода на пиеси.
  • Ползва руски и английски език.


  ДКТ "Иван Радоев" - състав