Име: Ивет Владимирова Костова
Длъжност: Драматург
Образование висше, музикознание - музикална антропология
 

Завършва Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Българската музикална академия в класа на акад. Николай Кауфман.
След дипломирането си постъпва на работа като музиколог на Плевенска филхармония
1986 - 1990 г. - драматург на Народна опера "Христо Бръмбаров" - Плевен
1990 - 1998 г. - журналист, редактор във вестниците "Полемика", "Параграф 33 ", "Факт".

От 1998 г. - драматург в ДКТ "Иван Радоев" - Плевен.
Автор на изследване върху музикалния фолклор на българите-мохамедани от Стара планина.
Съставител на сборниците за българска драматургия "Десет".
Редактор на книги с публицистика, художествена проза и стихове.  ДКТ "Иван Радоев" - състав