Нnavigator

В репертоарния афиш

Цени за спектаклите на ДКТ "Иван Радоев"

Голям салон, ценови пояси:

6.00 лв.: партер - 1-ви ред; балкон - трети, четвърти и пети ред; трета и четвърта ложа - втори и трети ред; пета и шеста ложа - първи ред.

7.00 лв.: партер - втори ред; първа и втора ложа - втори и трети ред.

8.00 лв.: партер - девети, десети, единадесети и дванадесети ред; балкон - втори ред; балкон - пета и шеста ложа - първи ред.

10 лв.: партер - седми и осми ред; партер - първа, втора, трета и четвърта ложа - първи ред.

12 лв.: партер - трети, четвърти, пети и шести ред; балкон - първи ред; балкон - трета и четвърта ложа - първи лед.

24 лв.: ВИП ложи, балкон - първа и втора ложа - 28 места

Местата в "Официална" и "Служебна ложа" не се продават.

Камерна зала

8.00 лв;
3.00 лв - куклени представления.

Намаления: 1.00 лв. за деца до 3 г.; 4.00 лв. за деца до 7 г. ; 5.00 лв. - за ученици, студенти и пенсионери, срещу представяне на документ, удостоверяващ основанието за намаление; 6.00 лв. - за група над 10 човека; 1.00 лв. - за гости на служителите на театъра, участниците в Театралната студия, срещу представяне на карта, удостоверяваща основанието за намалението на следните служебни места:

партер - ложа "Директор" - 4 места и ложа "Опера" - 4 места; Камерна зала - 5 места;

 
Театралната сграда и сцените:
Към Голяма сцена
Към сцена "Фоайе"
Към Камерна зала
Към голяма сцена Към сцена Към Камерна зала


Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен , 2017

 

programa2