Дълго време се смяташе, че амазонките са само мит. Някои смятаха, че Херодот ги е измислил, за да направи книгите си по-интересни. Бяха предложени също много етимологии за името им.Най-вероятното обяснение обаче идва от славянското "омужени" - омъжени, в смисъл на мъжкарани.
Във времена на пълно разкрепостяване на нравите, на еманципация и войнстваща феминизация Европейската общност взе мъдро решение: да се проведе експеримент, с цел възвръщане на древната амазонска слава. Беше проведена "прозрачна процедура" и конкурсът бе спечелен от едно средно-статистическо българско село.
След дълги и щателни наблюдения, дойде време за отчитане на резултатите...

Назад

 

Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, 2016