navigator

 

Кукленият отдел е част от структурата на ДКТ "Иван Радоев" сравнително отскоро - от 1998 г., когато официално беше закрит Плевенският държавен куклен театър. Голяма част от трупата на бившия институт премина в новосъздадения куклен отдел към драматичния театър, донасяйки със себе си богатите традиции в кукленото изкуство, градени и съхранявани през годините.
Невъзможно е, когато се говори за "кукления отдел" на ДКТ "Иван Радоев" да се пренебрегва многогодишната история на плевенския театър за деца, чиято рожденна дата е през 1958 г. В продължение на десет години той съществува като трупа към Народното читалище "Георги Димитров" (днес читалище "Съгласие"), след което е одържавен. За директор е назначен Спиро Спиров и благодарение на неговите усилия, плевенските кукленици се сдобиват с отлично оборудван за целта собствен дом - бившата евангелска църква, споровете около която години по-късно ще станат причина за закриването на театъра. Но до настъпването на този момент минават десетилетия, в които трупата на куклениците расте - количествено и професионално. Създават се "хитови" спектакли, с които плевенският куклен театър обикаля Европа и Русия, трупа самочувствие и се нарежда сред "най-добрите състави в България".

В ядрото, около което се гради през следващите години трупата на Плевенския куклен театър са актьорите Антоанета Андреева, Андрей Андреев, Недка Василева, Марин Георгиев, Слава Михова, Весела Павлова, Виктория Рубенова, Анелия Стойнова, Китка Цонева...; режисьорите Михаил Ганев, Иван Теофилов, Сергей Висонов, Елена Владова, Емилия Цветкова, Александър Галперин; художниците Лиляна Ангелова, Тома Трифоновски... драматургът на театъра Петър Ковачев...

Стотиците представления за деца - драматизации на класически приказки и пиеси от съвременни драматурзи, са задължителната част от репертоара на един куклен театър, но наред с професионалното израстване на състава не закъсняват и опитите в куклената драматургия за възрастни. Появяват се заглавия като "Адвокатът Патлен", "Швейк", "Левакът", чийто успех далеч надхвърля границите на България. Като естествен резултат от търсенията в тази посока се създава и Международният фестивал "Хора и кукли".

Както вече споменах, причина за закриването на Плевенския куклен театър е имотен спор, в който кукленият театър се оказа губещ. Управленското решение на тогавашното културно министерство беше напълно в сталински стил: "Има театър - има проблем..."

Куклени а ктьори: Ива Николова, Николай Станев, Елица Анева, Цветелина Кирилова, Мариян Стефанов.

Режисьор Александър Ткачов
Участват:
Елица Анева, Ива Николова,
Цветелина Кирилова и Мариян Стефанов

 

 

 

 

 

Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен , 2017